Mamy problem :-(

By w pełni wykorzystać część administracyjną, szerokość ekranu powinna być większa.
Zalecana szerokość: 1140 pikseli w poziomie.

W innym przypadku część elementów może być niewidoczna w całości bądź stać się nieczytelna.

Polityka prywatności

Z datą 25 maja 2018 roku w Polsce jest stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osobowych. Wobec powyższego Centrum Kultury w Knurowie przedstawia następującą informację wymaganą Rozporządzeniem i dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Podstawa prawna to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., stosuje się od dnia 25 maja 2018 r. (dalej zwane Rozporządzeniem).

Kim jesteśmy

 1. Administratorem przekazanych danych osobowy będzie Centrum Kultury w Knurowie mieszczące się pod adresem ul. Niepodległości 26, 44-190 Knurów, telefon: 32 330-36-80, e-mail: sekretariat@centrum-kultury.pl (dalej zwany Administrator).

W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 1. Utrzymywania, wyświetlania stron internetowych lub komunikowania się przez te strony internetowe naszych serwisów.
 2. Wykonania rezerwacji lub zakupu biletu online przez portal naszych partnerów.
 3. Realizacji obowiązku prowadzenia księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także realizacji obowiązków podatkowych w związku z zawartą umową.

Jakie dane osobowe zbieramy?

 1. Nie gromadzimy żadnych szczególnych kategorii danych na Twój temat (na przykład danych dotyczących Twojej rasy czy narodowości, przekonań religijnych lub światopoglądowych, życia seksualnego, orientacji seksualnej, przynależności do związków zawodowych, informacji na temat stanu Twojego zdrowia ani danych genetycznych i biometrycznych).
 2. W przypadku Biblioteki Miejskiej dane wymagane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), c) oraz f) RODO w celu realizacji zadań statutowych Biblioteki, w tym w celu udostępniania zbiorów, ochrony materiałów bibliotecznych, świadczenia usług bibliotecznych, w celach statystycznych oraz dochodzeniu ewentualnych roszczeń prawnych.
  1. W odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z dostępem użytkowników do zasobów serwisów oraz ich podstron:
   • centrum-kultury.pl;
   • kinoscenakultura.pl;
   • kulturalnyknurow.pl;
   • klubsztukateria.pl;
   • przegladlokalny.eu;
   • art-ck.pl;
   • dane są przetwarzane są na podstawie zgody użytkownika wyrażonej poprzez akceptacje przetwarzania cookies
    1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
    2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
    3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator
    4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb oraz tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
    5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
    6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
     1. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu
     2. wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu
     3. funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
     4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
     5. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
     6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
     7. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.
  2. Dane określające tożsamość:
   • Imię i nazwisko;
   • Imię i nazwisko;
   • Adres e-mail;
   • Dane zgromadzone na twoim profilu portalu facebook.com.

Komu przekazujemy twoje dane osobowe?

 1. Przekazujemy dane usługodawcom, z którymi mamy zawarte umowy, którzy pomagają nam w wykonywaniu części naszej działalności, tj. dostawcom infrastruktury informatycznej.
 2. Dane przekazujemy także uprawnionym zewnętrznym instytucjom finansowym i partnerom bankowym, z którymi współpracujemy w celu wspólnego tworzenia i oferowania produktów i usług.
 3. Dane osobowe przekazujemy także na żądanie organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, urzędników państwowych lub podobnych osób trzecich, gdy jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie stosownych przepisów i dokumentów.

Jak długo przechowujemy twoje dane osobowe?

 1. Administrator może przechowywać Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celu, w jakim je zebraliśmy. Przechowywanie danych przez jest ustalane na podstawie zgodności z wymogami prawnymi (ustawowymi lub umownymi), księgowymi oraz dotyczącymi zgodności.

Jakie masz prawa w związku z przechowywaniem Twoich danych osobowych?

 1. Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą, obejmują:
  • Prawo dostępu do danych osobowych - masz prawo żądać informacji na temat Twoich danych osobowych, jakie przetwarzamy.
  • Prawo do poprawiania swoich danych - możesz poprosić nas o skorygowanie wszelkich niedokładnych danych.
  • Prawo do usunięcia Twoich danych osobowych - możesz poprosić nas o skasowanie Twoich danych osobowych. Administrator jest zobowiązane do przestrzegania obowiązku archiwizacji Twoich danych przez okres wskazany w przepisach prawa.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych - możesz zażądać, aby niektóre dane osobowe zostały oznaczone jako ograniczone do przetwarzania tylko w pewnych okolicznościach, takich jak rekrutacja czy promocje.
  • Prawo do przenoszenia danych - możesz poprosić nas abyśmy przesłali dane, które nam podałeś, do innego administratora.
  • Prawo do zautomatyzowanego podejmowania indywidualnych decyzji, w tym profilowania.
  • Prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego.
  • Prawo do wniesienia skargi - możesz wnieść skargę dotyczącą przetwarzania przez nas Twoich danych do właściwego organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Prawo do wycofania zgody - możesz wycofać wszystkie zgody na przetwarzanie, jakich nam udzieliłeś i zapobiec dalszemu przetwarzaniu, jeżeli nie istnieją zgodne z prawem podstawy, na jakich Administrator może przetwarzać Twoje dane.

Czy zbieramy dane osobowe osób nieletnich?

 1. Administrator nie zbiera, nie wykorzystuje ani nie ujawnia danych osobowych osób nieletnich, bez uzyskania uprzedniej zgody rodziców lub opiekunów prawnych takich osób nieletnich. Dane osobowe pozyskane niezgodnie z tą zasadą zostaną niezwłocznie usunięte, natychmiast po uzyskaniu takiej wiedzy.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Zmiany Polityki Prywatności obowiązują od chwili ich publikacji poprzez zamieszczenie w serwisach internetowych wymienionych w dokumencie.

Dane kontaktowe

ART CK

Centrum Kultury w Knurowie

ul. Wincentego Witosa 6

44-196 Knurów

tel. biuro: +48 32 332 63 97

tel. recepcja: +48 32 332 63 79

www: www.art-ck.pl

e-mail: info@art-ck.pl

Neswsletter ART CK

Aby otrzymywać aktualną ofertę programową, informacje o promocjach i darmowych wejściówkach - zapisz się do newslettera ART CK!

© 2023 ART CK Knurów